INNOMETRY
News
· News
HOME > News
News
 
 
Date : 14-07-02 12:12
'CIBF2014 第十一届中国国际电池技术交流会/展览会'
 
 Name : INNOMETRY
Hits : 5,087  
   http://www.cibf.org.cn/indexen.asp [1802]

赢多美立参加了'CIBF2014  第十一届中国国际电池技术交流会/展览会'


 
 
 

 
 
 
Home | 公司介绍? | 产品介绍 | 技术资料 | Q&A | 公司消息
(431 815) 韩国京畿道安養市東安區東便路13, 65号,5层 / TEL: 031-215-5174 / FAX: 031-421-2864 / E-mail: regina@innometry.com
China office : Shanghai-shi Minhang-qu Hongshen-lu 3799 Nong 9 Hao 101 Shi ,China
Copyright ©2012 Innometry All right reserved.