Company
· 회사개요
· 회사조직도
· 오시는 길
HOME > 회사소개 > 오시는 길
오시는 길
 
 
 

OFFICE : (431-815)경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65번지 5층
TEL : +82 31 275 5174
FAX : +82 31 421 2864
E-mail :innometry@innometry.com

* 대중교통(지하철&버스이용시)
  지하철 4호선 인덕원역 8번출구로 나와 시내버스
  60-1,80 :문화공원하차
  마을버스 8번: 문화공원하차

 
     
Home | Company | Products | Support | Q&A | News
본사 : 경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65번지 5층 (431-815)
TEL: 031-275-5174 / FAX: 031-421-2864 / E-mail: regina@innometry.com

Copyright ©2012 Innometry All right reserved.